img
img
img

DRIVE ROLLER CONVEYOR แบบตรงชนิดใช้เฟืองโซ่เดี่ยว

image

DRIVE ROLLER CONVEYOR แบบตรง ชนิดใช้เฟืองโซ่เดี่ยว เป็นเครื่องลำเลียงที่ใช้ลูกกลิ้งที่มีเฟืองโซ่หนึ่งตัวติดตั้งอยู่ที่ปลายด้านหนึ่งของลูกกลิ้ง เพื่อใช้สำหรับรับกำลังจากมอเตอร์เกียร์มาขับเคลื่อนให้ลูกกลิ้งหมุน และผิวของลูกกลิ้งจะไปดันชิ้นงานหรือวัสดุที่ต้องการขนถ่ายให้เกิดการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า

ลูกกลิ้งที่ใช้จะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ 50 mm. และ 60 mm. แต่ถ้าต้องการขนาดลูกกลิ้งที่โต กว่านี้ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับน้ำหนักของวัสดุที่ขนถ่าย สำหรับความยาวของเครื่องแต่ละตัวจะมีความยาวเท่ากับ 2,400 mm. ในกรณีที่ต้องการส่งถ่ายวัสดุเป็นระยะทางไกล ๆ ผู้ใช้งานจะต้องใช้เครื่องลำเลียงหลายตัวมาต่อกันจนได้ความยาวตามต้องการ

โครงสร้างของเครื่อง

image

ข้อมูลทางเทคนิค

image