img
img
img

BELT CONVEYOR แบบรองรับสายพานด้วยเพลท

image

BELT CONVEYOR แบบรองรับสายพานด้วยแผ่นเพลท หรือเรียกกันว่า แบบ SLIDER BED เป็น เครื่องสายพานลำเลียงที่ใช้แผ่นโลหะเป็นตัวรองรับน้ำหนักจากสายพานและวัสดุที่ขนถ่าย เครื่องสายพานลำเลียงแบบนี้ เมื่อสายพานมีการเคลื่อนที่ สายพานจะถูไปบนแผ่นโลหะที่รองรับ มีผลให้เกิดความร้อนขึ้นดังนั้น BELT CONVEYOR แบบ SLIDER BED จึงเหมาะสำหรับการขนถ่ายวัสดุที่ต้องการความเร็ว และรับน้ำหนักบรรทุกไม่มาก แต่ต้องการความนิ่มนวลในการเคลื่อนที่ และมีการสั่นสะเทือนน้อย

โครงสร้างของเครื่อง

image

ข้อมูลทางเทคนิค

image