img
img
img

CHAIN CONVEYOR แบบใช้โซ่เดี่ยวติดใบกวาด

image

CHAIN CONVEYOR แบบใช้โซ่เดี่ยว เป็นเครื่องลำเลียงวัสดุที่ใช้โซ่ลำเลียงเส้นเดียวติดตั้งอยู่ตรงกลางของรางขนถ่ายวัสดุ และที่ข้อโซ่จะมีใบกวาดยึดติดเป็นช่วง ๆ เพื่อใช้กวาดวัสดุให้เคลื่อนที่ไปตามราง วัสดุจะถูกใบกวาดดันให้เคลื่อนที่จากทางปลายด้านหนึ่งไปยังปลายอีกด้านหนึ่งของราง ซึ่งเจาะช่องทางจ่ายวัสดุไว้ โซ่ลำเลียงแบบนี้นิยมใช้กับวัสดุที่เป็นเม็ดขนาดเล็ก หรือผง เช่น เมล็ดข้าวเปลือก ข้าวสาร ผงขี้เถ้า เป็นต้น

CHAIN CONVEYOR แบบใช้โซ่เดี่ยว จะเหมาะสำหรับการขนถ่ายวัสดุที่ใช้ความเร็วต่ำ มีปริมาณการขนถ่ายไม่สูงมาก ขนาดเม็ดของวัสดุที่ลำเลียงมีขนาดเท่า ๆ กัน และมีน้ำหนักไม่มากเนื่องจากมีโซ่รับแรงดึงเพียงเส้นเดียว นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการขนถ่ายวัสดุที่เป็นระบบปิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองออกสู่ภายนอก หรือป้องกันสิ่งเจือปนอย่างอื่นเข้ามาผสมในวัสดุที่ขนถ่าย

โครงสร้างของเครื่อง

image

ข้อมูลทางเทคนิค

image