img
img
img

CHAIN CONVEYOR แบบใช้โซ่คู่ติดใบกวาด

image

CHAIN CONVEYOR แบบใช้โซ่คู่ เป็นเครื่องลำเลียงวัสดุที่ใช้โซ่ 2 เส้น ติดตั้งอยู่ด้านข้างของรางขนถ่ายวัสดุ และมีใบกวาดยึดติดกับข้อโซ่ทั้งสองด้านเป็นช่วง ๆ เพื่อกวาดวัสดุให้เคลื่อนที่ไปตามราง โดยวัสดุจะถูกใบกวาดดันให้เคลื่อนที่จากทางปลายด้านหนึ่งไปยังปลายอีกด้านหนึ่งของราง ซึ่งเจาะช่องทางจ่ายวัสดุไว้

โซ่ลำเลียงแบบใช้โซ่คู่นี้ จะเหมาะสำหรับขนถ่ายวัสดุที่เป็นเม็ด หรือผง ที่มีน้ำหนักมากกว่าแบบใช้โซ่เส้นเดียว เนื่องจากใช้โซ่ 2 เส้นในการดึงใบกวาดวัสดุ ดังนั้นใบกวาดจะเคลื่อนที่ไปพร้อมกันโดยไม่มี การบิดเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง

โครงสร้างของเครื่อง

image

ข้อมูลทางเทคนิค

image