img
img
img

CHAIN CONVEYOR แบบติดแผ่นรองรับน้ำหนัก

image

CHAIN CONVEYOR แบบติดแผ่นรองรับน้ำหนัก หรือเรียกกันว่า SLAT CHAIN ONVEYOR เครื่องลำเลียงแบบนี้ จะใช้โซ่ลำเลียงชนิดที่ข้อโซ่มีปีกสำหรับยึดชิ้นส่วนอื่น จำนวน 2 เส้น ติดตั้งอยู่สองด้านของโครงเครื่อง ด้านบนของปีกข้อต่อโซ่จะติดตั้งแผ่นโลหะพับขึ้นรูปไว้เพื่อรับน้ำหนักบรรทุกชิ้นงานหรือวัสดุที่ต้องการขนถ่าย โซ่ลำเลียง ( conveyor chain ) จะถูกขับให้เคลื่อนที่ด้วยเฟืองโซ่ ( sprocket ) 2 ตัว ที่อยู่บนเพลาขับเดียวกันเมื่อมอเตอร์เกียร์หมุนโซ่ลำเลียงจะถูกขับให้เคลื่อนที่ไปในแนวตรงจากปลายด้านหนึ่งไปยังปลายอีกด้านหนึ่ง แผ่นรองรับน้ำหนักก็จะเคลื่อนที่ไปด้วย

SLAT CHAIN ONVEYOR จะเหมาะสำหรับใช้ขนถ่ายวัสดุที่มีฐานเรียบ มีน้ำหนักค่อนข้างมาก เช่น กล่องบรรจุสินค้า ตัวรองรับสินค้า ( PALLET ) หรือสินค้าที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยม เป็นต้น และเป็นงานขนถ่ายวัสดุที่ต้องการความเร็วในการเคลื่อนที่ต่ำ

โครงสร้างของเครื่อง

image

ข้อมูลทางเทคนิค

image