img
img
img

TOP CHAIN CONVEYOR แบบตรง

image

TOP CHAIN CONVEYOR คือ เครื่องขนถ่ายวัสดุชนิดที่ใช้โซ่ลำเลียงแบบมีแผ่นรองรับวัสดุเป็นชิ้นเดียวกันกับข้อโซ่ โดยไม่ต้องมีการทำแผ่นรองรับวัสดุมายึดติดกับข้อโซ่ภายหลัง โซ่แบบนี้จะถูกออก แบบมาใช้กับงานขนถ่ายวัสดุโดยเฉพาะ ความกว้างของแผ่นรองรับวัสดุจะมีตั้งแต่ 3.25 - 7.5 นิ้ว และมีระยะ พิตของข้อโซ่เท่ากับ 1.5 นิ้ว นอกจากนี้วัสดุที่ใช้ทำโซ่ยังมีให้เลือกใช้หลายชนิด เช่น พลาสติก เหล็กชุบ สเตนเลส เป็นต้น

TOP CHAIN CONVEYOR จะมีความเร็วในการเคลื่อนที่ต่ำ เหมาะสำหรับการขนถ่ายวัสดุที่ใช้ความเร็วไม่มากนัก และใช้ขนถ่ายวัสดุที่มีฐานเรียบ สามารถตั้งอยู่บนแผ่นรองรับของโซ่ได้โดยไม่ล้ม เช่น ขวด ถาด กล่อง เป็นต้น

โครงสร้างของเครื่อง

image

ข้อมูลทางเทคนิค

image