img
img
img

TOP CHAIN CONVEYOR แบบตรงหลายแถว

image

TOP CHAIN CONVEYOR แบบใช้โซ่หลายแถว เป็นเครื่องขนถ่ายวัสดุที่ใช้โซ่หลายเส้นมาวางเรียงกันให้ได้ความกว้างตามที่ต้องการใช้งาน เนื่องจากความกว้างของโซ่เส้นเดียวไม่กว้างพอที่จะใช้วางวัสดุที่ต้องการขนถ่ายจากการที่ใช้โซ่ลำเลียงหลายเส้นทำให้ต้องใช้เฟืองขับเฟืองตามและแผ่นรองรับโซ่หลายชุด ดังนั้น TOP CHAIN CONVEYOR แบบนี้จึงมีราคาค่อนข้างสูง

TOP CHAIN CONVEYOR แบบใช้โซ่หลายแถว จะเหมาะสำหรับการขนถ่ายวัสดุ เช่น ขวดแก้วที่อยู่รวมกันจำนวนมาก ๆ และต้องการบังคับให้มีการเรียงตัวเองเป็นแถว เพื่อลำเลียงต่อไป

โครงสร้างของเครื่อง

image

ข้อมูลทางเทคนิค

image