img
img
img

TOP CHAIN CONVEYOR แบบตรงมีโซ่สองแถว

image

TOP CHAIN CONVEYOR แบบใช้โซ่สองแถว เป็นเครื่องขนถ่ายวัสดุที่ใช้โซ่ลำเลียงชนิดมีปีก รองรับวัสดุ 2 เส้น วางคู่กันให้มีระยะห่างตามที่ต้องการโดยให้วัสดุที่ต้องการลำเลียงหรือขนถ่ายสามารถ วางอยู่บนโซ่ลำเลียงทั้งสองเส้นได้ บริเวณด้านบนของโครงจะติดตั้งตัวประคองวัสดุที่ลำเลียงให้เคลื่อนที่ไปในแนวตรง

TOP CHAIN CONVEYOR แบบใช้โซ่สองแถว จะเหมาะสำหรับขนถ่ายวัสดุที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมผิวด้านล่างเรียบ เช่น ถาดขนม ถาดใส่อาหาร ตระกร้าพลาสติก กล่องต่าง ๆ หรือวัสดุอื่นที่มีลักษณะเดียวกันและเหมาะสำหรับการขนถ่ายหรือลำเลียงวัสดุที่ต้องการความเร็วไม่มากนัก

TOP CHAIN CONVEYOR แต่ละตัวจะมีความยาวได้ไม่มากนัก เนื่องจากหากโซ่ยาวเกินไปจะมีน้ำหนักจากวัสดุที่ลำเลียงกดทับมาก ซึ่งจะทำให้โซ่รับแรงดึงไม่ไหว ดังนั้นหากต้องการลำเลียงวัสดุไปในระยะทางไกล ๆ ควรใช้เครื่องลำเลียงหลายตัวต่อกัน

โครงสร้างของเครื่อง

image

ข้อมูลทางเทคนิค

image