img
img
img

VERTICAL CONVEYOR

image

VERTICAL CONVEYOR เป็นเครื่องลำเลียงวัสดุในแนวดิ่ง วัสดุที่ต้องการลำเลียงจะถูกป้อนเข้าทางด้านบนหรือทางด้านล่าง หากป้อนวัสดุเข้าทางด้านล่างวัสดุจะถูกลำเลียงขึ้นและออกด้านบน และในทางกลับกัน หากป้อนวัสดุเข้าทางด้านบนวัสดุจะถูกลำเลียงออกทางด้านล่าง ในกรณีที่ต้องการลำเลียงวัสดุจากทางด้านล่างขึ้นด้านบนแล้วลำเลียงกลับด้านล่าง เช่น ลำเลียงข้ามทางเดิน หรือถนนก็สามารถทำได้โดยใช้ VERTICAL CONVEYOR 2 ตัวต่อกัน

VERTICAL CONVEYOR จะเหมาะสำหรับขนถ่ายวัสดุที่มีฐานเรียบสามารถตั้งอยู่บนแผ่นรองรับวัสดุได้โดยไม่ล้ม เช่น ถาด กล่อง แผ่น เป็นต้น เครื่องลำเลียงแบบนี้จะสามารถขนถ่ายวัสดุได้ครั้งละ 1 ชิ้นต่อเนื่องกันไป (วัสดุแต่ละชิ้นจะไม่ติดกัน)

ตัวอย่างการใช้งาน Vertical conveyor 2 ตัว

image

โครงสร้างของเครื่อง

image

ข้อมูลทางเทคนิค

image