img
img
img

SCREW CONVEYOR

image

SCREW CONVEYOR คือ เครื่องขนถ่ายวัสดุที่มีใบกวาดวัสดุพันรอบ เพลากลมในลักษณะของเกลียวสกรู สวมอยู่ในรางหน้าตัดรูปตัว U การทำงานของ SCREW CONVEYOR จะอาศัยการหมุนของเพลาที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ทำให้ใบกวาดที่ติดกับเพลาหมุนเคลื่อนที่พาวัสดุจากปลายด้านหนึ่งของรางไปยังปลายอีกข้างหนึ่งของรางซึ่งเจาะช่องทางให้วัสดุออกไว้ด้านล่าง

ในการใช้งานของ SCREW CONVEYOR จะเหมาะสำหรับการขนถ่ายวัสดุที่ลักษณะเป็นเม็ดไม่ติดกัน เช่น ข้าวเปลือก ข้าวโพด น้ำตาลทราย เม็ดพลาสติก เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามการขนถ่ายวัสดุด้วย SCREW CONVEYOR อาจทำให้เม็ดวัสดุบางชนิดที่ขนถ่ายแตกหักได้ เนื่องจากมีการเสียดสีของวัสดุกับรางและใบกวาด ดังนั้นในการใช้งาน SCREW CONVEYOR จึงไม่เหมาะกับการขนถ่ายวัสดุที่มีข้อจำกัดเรื่องการแตกหัก

โครงสร้างของเครื่อง

image

ข้อมูลทางเทคนิค

image