previous arrow
next arrow
Slider
BUCKET CONVEYOR
Image

BUCKET CONVEYOR หรือ กระพ้อลำเลียง คือ เครื่องลำเลียงที่ใช้สำหรับขนถ่ายวัสดุในแนวดิ่ง โดยใช้ภาชนะใส่วัสดุที่เรียกว่า กระพ้อ (bucket) ยึดติดกับสายพานยางแบนที่ถูกขับเคลื่อนด้วยลูกกลิ้ง หรือ ใช้กระพ้อยึดติดกับโซ่ลำเลียงที่ขับเคลื่อนด้วยเฟืองโซ่กระพ้อจำนวนมากจะถูกยึดติดอยู่บนสายพานหรือโซ่ลำเลียง ที่หมุนเคลื่อนที่อยู่ในแนวดิ่ง เมื่อสายพานหรือโซ่ลำเลียงหมุน กระพ้อจะเคลื่อนที่จากด้านล่างขึ้นบน แล้วหมุนวนกลับด้านล่าง วัสดุที่ต้องการขนถ่ายจะถูกป้อนเข้าทางด้านล่างของฐานเครื่องในตำแหน่งที่กระพ้อเคลื่อนที่ขึ้น วัสดุที่ป้อนเข้าไปจะถูกกระพ้อตักขึ้นไปในแนวดิ่งแล้วเทออกที่ช่องทางด้านบนเพื่อลงถังเก็บหรือส่งต่อไปยังเครื่องลำเลียงหรือเครื่องจักรต่อไป

BUCKET CONVEYOR เหมาะสำหรับใช้กับการขนถ่ายวัสดุที่มีลักษณะเป็นเม็ด เช่น ข้าวเปลือก ข้าวสาร ข้าวโพด ผงถ่านหิน ขี้เถ้า แกลบ หรืออื่น ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน

หัวกระพ้อ
หัวกระพ้อ คือ ชิ้นส่วนของกระพ้อที่ใช้สำหรับเป็นที่ติดตั้งลูกกลิ้งขับเคลื่อนสายพานมอเตอร์และเกียร์ทดรอบ นอกจากนี้ยังเป็นชิ้นส่วนที่ใช้สำหรับจ่ายวัสดุออกจากต้นกระพ้อสู่ภายนอก โครงสร้างของหัวกระพ้อจะประกอบด้วย ตัวโครงสำหรับยึดติดกับต้นกระพ้อ และเป็นช่องทางออกของวัสดุที่ขนถ่าย และฝาครอบด้านบนสำหรับเปิดซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนภายในตัวโครงหัวกระพ้อจะใช้เป็นที่ติดตั้งมอเตอร์เกียร์ แบริ่งรองรับลูกกลิ้ง ฝาปิดด้านหน้าและหลังของโครงจะสามารถถอดเปิดดูชิ้นส่วนภายใน หรือถอดเปลี่ยนได้เมื่อมีการสึกหรอ

Image

ฐานกระพ้อ
ฐานกระพ้อ คือ ชิ้นส่วนที่ใช้สำหรับติดตั้งลูกกลิ้งตาม และใช้เป็นช่องทางรับวัสดุที่ต้องการขนถ่ายเข้ากระพ้อ โครงสร้างของฐานกระพ้อจะประกอบด้วย ตัวโครงสำหรับยึดต้นกระพ้อและติดตั้งชุดลูกกลิ้งตามที่มีชุดปรับความตึงสายพานหรือโซ่ และติดตั้งช่องทางรับวัสดุเข้ากระพ้อกหรอ

Image

ต้นกระพ้อ
ต้นกระพ้อ คือ ชิ้นส่วนที่ใช้สำหรับหุ้มลูกกระพ้อและสายพาน ไม่ให้วัสดุที่ขนถ่ายฟุ้งกระจายออกสู่ภายนอกและเป็นตัวกำหนดความสูงของกระพ้อลำเลียง ต้นกระพ้อจะมีอยู่ 2 แบบ คือ แบบที่มีช่องเปิด และแบบที่ไม่มีช่องเปิด ต้นกระพ้อแบบที่มีช่องเปิดจะมีไว้สำหรับถอดประกอบสายพานและลูกกระพ้อ

Image
โครงสร้างของเครื่อง
Image
ต้นกระพ้อ
Image
ข้อมูลทางเทคนิค
Image

About Us

Over Fifteen-year-experience, the company has designed, produced and installed conveyor systems, packing line solution, special machines, machine parts and service.

Contact Us

38, Moo. 15, Klong Sam, Klong Luang,
Pathum Thani, 12120

0-2118-3991-2

0-2118-0816

094-8245915,093-3566395

bancha@chaimachine.co.th

Newsletter